Vi håller maskinerna i gång

Alla maskiner behöver reservdelar och service. Vi erbjuder reservdelar av hög kvalitet och sakkunnigt tekniskt stöd för alla enheter som vi levererar. Nedan finns anvisningar till förfrågningar om reservdelar.

Mayfran-reservdelar

Vi behöver alltid Mayfran-enhetens systemnummer för reservdelarna. Se exemplet på en maskinskylt i följande bild:

Se exempel

RUF-reservdelar

Vi behöver maskinens systemnummer för reservdelarna. Detta nummer finns på maskinskylten i styrskåpet. De flesta RUF-reservdelar finns omedelbart tillgängliga.

Se exempel

Erdwich-reservdelar

I Erdwich-maskiner är maskinskylten vanligen nitad i maskinens ram. Med hjälp av informationen från skylten hittar vi de rätta reservdelarna för er maskin.

Se exempel

Filtra-reservdelar

I Filtra-maskiner är maskinskylten vanligen fäst i filtrets stomme. Med hjälp av informationen från skylten hittar vi de rätta reservdelarna för er maskin.

Anvisningar om anbudsförfrågan och beställning

  1. Berätta närmare vilken reservdel det är fråga om. Om beteckningen är okänd så hjälper en bild och en beskrivning av delen eller dess läge till att identifiera rätt del.
  2. Ta en bild av maskinskylten och bifoga bilden i ett e-postmeddelande. Om en bild inte finns
  3. Skicka informationen per e-post till adressen reservdelar@gotma.se
  4. Vi behandlar er förfrågan och kontaktar er efter att vi har hittat rätt del!