Brikettering av metallspån

Förmånerna med det högklassiga RUF-systemet för brikettering av metall är återvinning och återanvändning av skärvätska, mer effektiv transport och lagring, högre värde på spån och lättare återanvändning av material.

De flesta spån lämpar sig för brikettering som sådana eller som krossade. Vid behov genomför vi testbrikettering för att säkerställa ett bra slutresultat. Maskinernas baskapacitet presenteras i den bifogade broschyren.

 

 

Brikettering av aluminium

I brikettering av aluminium framhävs framför allt den bättre logistiken och återvinningsgraden. RUF:s lösningar svarar effektivt på just dessa behov.

Brikettering av slipmull

Slipmull har i allmänhet hög vätskehalt och låg densitet, vilket gynnar brikettering. Återanvändning av olja eller vattenbaserad skärvätska och minskning av volymen på avfallsmaterialet till en tiondel är betydande orsaker till att välja en RUF-briketteringslösning.

Briketteringsmaskiner för annat material

RUF tillverkar högklassiga och effektiva briketteringsmaskiner för organiskt och icke-organiskt material. Vi genomför testbrikettering av allt material – fråga mer om ditt eget material.

VAD KAN VI GÖRA FÖR ER?

Kontakta oss!